Herstelcoach Zeeland
het pad naar jouw geluk

Wat is herstelcoaching?

Herstelcoaching is een vorm van herstelgerichte dienstverlening, specifiek gericht op emotioneel en sociaal herstel na een traumatische ervaring. Het is de uitkomst voor iedereen die iets traumatisch heeft meegemaakt en door de bomen het bos niet meer ziet. Bijvoorbeeld doordat na een ongeval de schaderegeling maar niet wordt afgewikkeld. Maar ook als verdriet niet over gaat of als herstel stagneert.

Bij Herstelcoaching gaat het in de eerste plaats om jouw welzijn van en niet om de vergoeding die je kunt ontvangen. Het draait echt om de vraag hoe we jou zo snel mogelijk weer op de been kunnen krijgen!


Een Herstelcoach helpt jou om sneller te herstellen van een gebeurtenis die een diepe indruk op je heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn een verkeersongeval, of een ongeluk op het werk, maar ook het overlijden van een dierbare of een relatiebreuk met iemand waar je veel om gegeven hebt. Je eigen inzichten vormen de basis van het herstelplan dat je samen met je herstelcoach maakt.

Herstelcoaching gaat ervan uit dat je zelf het beste weet wat er nodig is om te herstellen. Vanuit dat perspectief werkt de herstelcoach samen met jou naar de beste weg naar herstel.

Jij komt dan ook zelf met de mogelijke oplossing, maar uiteraard helpt de herstelcoach jou in dat proces.  De herstelcoach ondersteunt je bij het vormgeven van die oplossing door te blijven doorvragen. Jij houdt hierdoor zelf de verantwoordelijkheid en voert zelf de regie.