Herstelcoach Zeeland
het pad naar jouw geluk

29-03-2023 Oprichting BvHCN


Op woensdag 29 maart 2023 is de Beroepsvereniging Herstelcoaching Nederland (BvHCN) officieel opgericht. 

Er bestaat nog vaak een onjuist of onvolledig beeld binnen de letselschadebranche van wat een herstelcoach doet en wat de toegevoegde waarde is van het inschakelen van een herstelcoach. Door de krachten te bundelen, kan de herstelcoach beter gepositioneerd worden en de meerwaarde van de inzet van een herstelcoach voor het voetlicht gebracht worden.
De BvHCN heeft als doel om het beroep van herstelcoach verder te professionaliseren en te profileren, deskundigheidsbevordering en intervisie te bieden, herstelcoaches samen te brengen voor ontmoeting en verbinding en de zichtbaarheid en vindbaarheid van herstelcoaches te vergroten.
Er bestaat ook een Vereniging Herstelgerichte Dienstverlening die een paraplu vormt voor uiteenlopende disciplines die binnen de letselschadebranche gericht zijn op herstel. 

De BvHCN is daarentegen een beroepsvereniging voor herstelcoaches en geen branchevereniging. Het gaat hier om een op zichzelf staande professie die samenwerkt met andere professionals binnen de letselschadebranche en daarbuiten, zoals AOV en Verzuim.
Een belangrijk speerpunt voor de BvHCN is het verder ontwikkelen en uitdragen van de visie op herstelcoaching. De vereniging wil professionals blijven ontwikkelen door inhoudelijke lezingen en intervisies te organiseren en herstelcoaches samen te brengen om ervaringen te delen. De BvHCN draagt uit waar zij voor staan, wat zij kunnen betekenen voor slachtoffers en wat hun toegevoegde waarde is als herstelcoach. De vereniging wil zo bijdragen aan een voortvarende en effectieve begeleiding van slachtoffers in hun herstelproces.06-09-2022 Diploma uitreiking opleiding Herstelcoach  
In maart 2022 ben ik gestart met de opleiding Herstelcoach bij Letsel Opleidingen in Utrecht. 

Een heel intensieve, maar ook een bijzonder interessante opleiding, waar ik enorm veel heb geleerd van de beste docenten, zoals Bart Gevers, George Smits en Francie Peters. 

Deze opleiding heb ik met succes afgerond op 6 september 2022, waar ik mijn diploma in ontvangst heb genomen bij De Bureaus in Utrecht.